Dětská konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Zasedací sál Poslanecké sněmovny webZa účasti politiků napříč politickými stranami proběhla 7. 4. 2016 historicky první dětská konference v prostorách Parlamentu České republiky. Akce, kterou pořádal Nadační fond Modrá rybka ve spolupráci s poslankyní Mgr. Helenou Langšádlovou, se zúčastnilo 90 dětí ve věku 13 - 15 let.

Děti měli za úkol napsat otevřený dopis poslanci, který byl zvolen ve volebním obvodu příslušnému jejich bydlišti. Tématem otevřeného dopisu bylo: „Co považuji za zásadní problém současné společnosti a co bychom měli dělat, aby byla zachována demokracie a žili jsme ve svobodě”.

Cílem konference bylo seznámit děti s naším ústavním systémem a s prací ústavních činitelů.

Záznam z konference můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=Mec7OxzG_W4

Akce 3000 - postavme společně školu v Indii

manipur school na webRybka doplula do Thayongu

Loňský příspěvek 1260 EUR pomohl rozšířit školu na 9 tříd, přijmout nové žáky a zažádat o zařazení do indického školského systému.
Letos jsme osobně přivezli do školy 2660 EUR, za které škola postaví jednu třídu a přijme 50 dětí.

Škola potřebuje mít 12 tříd, aby studenti dostali v místě ucelené vzdělání a zakončili své studium státní zkouškou (u nás maturita).
Dostavba jedné třídy stojí cca 50 000,- Kč a je potřeba postavit ještě celkem 3 třídy.
Proto vyhlašujeme novou sbírku na dostavbu dalších tříd.

Jak můžete pomoci?

Pošlete na náš účet veřejné sbírky 7100207/0100 Var. symbol: 100  minimálně 100,- Kč

Více informací o projektu naleznete ZDE.

Jestli se Vám náš projekt líbí, tak Vás Modrá rybka žádá o příspěvek na veřejnou sbírku.
Také Vás prosíme, sdělte informaci o možnosti pomoci svým přátelům a známým dál, ať se nám podaří co nejdříve vybrat celou částku. Ke sdílení můžete použít plugin pod tabulkou.

Krátké video z naší návštěvy v Indii

NADAČNÍ FOND MODRÁ RYBKA

Posláním a účelem Nadačního fondu Modrá rybka je shromažďování finančních prostředků k hmotné i nehmotné podpoře iniciativ a aktivit fyzických i právnických osob zaměřených k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, k rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu na území celé České republiky a rozvojová pomoc ve světě se zaměřením na děti a mládež, zejména se zaměřením na děti a mládež pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí.