Homepage | Nadační fond Modrá Rybka
737 181 484 nfmodrarybka@gmail.com
Příběh Nadačního fondu

Kdo jsme?

Posláním a účelem Nadačního fondu Modrá rybka je shromažďování finančních prostředků k hmotné i nehmotné podpoře iniciativ a aktivit fyzických i právnických osob zaměřených k vytváření, ochraně a rozvoji duchovních hodnot, k rozvoji vědy, vzdělání, tělovýchovy, kultury, zdraví a sportu na území celé České republiky… Více

To je hlína!

Cílem dětské soutěžní přehlídky „To je hlína“ je podpořit dětskou fantazii, kreativitu a dětskou zvídavost.

Dát možnost dětem a mladým vystavovat, tvořit a hrát v prestižních pražských prostorách. Chceme podporovat děti z dětských domovů a děti se specifickými potřebami v jejich aktivním trávení volného času a dát jim možnost setkat se s dětmi z jiného sociálního prostředí a vzájemně se obohacovat o své zkušenosti.

Historie Pravidla

Poslední novinky

Read All News
We Need You!

Become Volunteer